ZABEZPIECZENIA MECHANICZNE BYDGOSZCZ

Jesteśmy firmą działającą na terenie miejscowości zlokalizowanych w województwach: kujawsko-pomorskim i zachodnio pomorskim.

Od początku powstania w 1994 roku, najwiekszą wartość „VOTUM” stanowią ludzie. To dzięki ich zaangażowaniu i podnoszeniu kwalifikacji w ciągu 22-lat firma dynamicznie się rozwinęła. Znaczna część kadry kierowniczej oraz pracownicy wywodzą się ze struktur policji, żandarmerii wojskowej, służb więziennictwa. W tym czasie zwiększyła się liczba klientów, poszerzyła się oferta, zasięg naszej działalności, oraz przybyli nowi pracownicy. Doskonała znajomość „terenu” wraz z wypracowanymi w czasie 15-letniej działalności metodami ochrony, pozwalają nam skutecznie rywalizować z silną konkurencją krajową. Nasza współpraca z Policją i Strażą Miejską w dużym stopniu przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa w regionie.

Jesteśmy firmą opartą wyłącznie na kapitale polskim. Dla naszych klientów jesteśmy solidnym gwarantem bezpieczeństwa. Jako Koncesjonowana Agencja Ochrony przygotowujemy plany ochrony oraz wdrażamy je do realizacji, w szczególności dotyczy to strategicznych obiektów podlegających obowiązkowej ochronie.

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie ochrony osób i mienia na co składają się: projektowanie i montaż systemów sygnalizacji włamania i napadu.

Jako jedna z pierwszych firm wprowadziliśmy usługę systemu telewizji dozorowanej tak zwany videonadzór. Wymienione wyżej metody pracy dają gwarancje pełnego bezpieczeństwa naszym kontrahentom.

„NIE PRÓBUJ CHRONIĆ SIĘ SAM POZOSTAW TO NAM”