[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]System zaprojektowany w kilku poziomach dostępu:

Każda wkładka otwierana jest kluczem indywidualnym; grupy wkładek mogą być otwierane kluczem grupowym; każda wkładka otwierana jest kluczem centralnym. Oznacza to, że wszystkie drzwi mogą być otwierane przez administratora systemu jednym kluczem, natomiast inni użytkownicy systemu mają poziom dostępu wyznaczony przy projektowaniu.

Systemy klucza grupowego najczęściej stosowane są w budynkach użyteczności publicznej, gdzie dostęp do poszczególnych pomieszczeń jest przypisany konkretnym użytkownikom.

Liczba wkładek w systemie oraz ilość kluczy jest dowolna.

 

1 poziom  Klucz generalny – otwiera wszystkie drzwi w danym budynku (wkładki klatek schodowych, piwnic, węzłów technologicznych, mieszkań) – klucz taki funkcjonuje tylko podczas wykańczania obiektu – do czasu przekazania kluczy mieszkaniowych właścicielowi mieszkania właściciel mieszkania przekręcając swoje klucze indywidualne deaktywuje klucz generalny. Po zakończeniu budowy dostępność takiego klucza jest ograniczana do wszystkich zamknięć gospodarczych w danym budynku.

 

2 poziom  Klucz grupowy – umożliwia prace przy bieżącej konserwacji technicznej i sprzątaniu obiektów w zakresie grupy zamknięć przeznaczonych do obsługi dla jednego konserwatora lub dozorcy.

 

3 poziom  Klucz indywidualny – dla mieszkańców – użytkownik klucza, oprócz własnego mieszkania (ewentualnie własnej piwnicy, a także np.skrzynki pocztowej), może otwierać tym samym kluczem: drzwi wejściowe do obiektu (klatka schodowa), inne pomieszczenia wspólne (np. piwnice, suszarnie, wózkownie) przeznaczone do użytkowania każdego mieszkańca obiektu (klatki schodowej).

 

różne  poziomy  kluczy technicznych – użytkownik klucza, ma możliwość otworzenia drzwi zależnych od funkcji które pełni w organizacji. Mogą to być drzwi do pomieszczeń swoich pracowników, pomieszczenia przynależne dla ekipy sprzątającej itp.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]