Plan klucza, czyli dokument który czytelnie przedstawia całą strukturę dostępu i rozkład zamknięć w systemie, stanowi podstawę, by wykonać i zamontować a w przyszłości administrować systemem Master Key.

Struktura dostępu składa się z:

 

– kluczy grupowych, dla pozostałych pracowników, który otwiera drzwi, zależne od funkcji którą pełni w zakładzie pracy. Może więc być klucz działu księgowości, klucz kierownika magazynów. Klucze te otwierają wszystkie zamknięcia podległych pracowników.

 

– klucze gospodarcze, które otwierają jedynie bardzo małą, określoną liczbie zamknięć. Są to klucze otwierające tylko te pomieszczenia za które osoby są odpowiedzialne (konserwator budynku otwiera toalety, garaże, pomieszczenia techniczne, kotłownie)

 

– klucze indywidualne do poszczególnych pomieszczeń (serwerownia, pomieszczenia socialne, toalety)

 

System Master Kay zdecydowanie ułatwia administrowanie dostępem we własnym domu – i jest indywidualnie dostosowywany do potrzeb klienta.

 

 

Z jakich etapów składa się wykonanie planu klucza generalnego?

 

 

By móc łatwiej konstruować system Master Key, który będzie odpowiadał Państwa oczekiwaniom, prezentujemy schemat postępowania, z którego korzystamy.

 

 

Etap pierwszy

 

Określenie wszystkich pomieszczeń, które będą wchodzić w skład systemu oraz podanie rodzaju zamknięcia jakie powinno być w danych drzwiach zastosowane. Należy dokładnie przemyśleć i przeanalizować obiekt i wypisać wszystkie te pomieszczenia, które mają być objęte systemem klucza centralnego.

 

Etap drugi

 

Określenie użytkowników systemu. Wypisanie wszystkich osób czy też instytucji, które będą korzystać z systemu. Przemyślenie wykonania kluczy okazjonalnych – nieużywanych na co dzień – które jednak są wygodnym rozwiązaniem gdy w przyszłości zajdzie potrzeba ich udostępnienia, przykładowo wspomnianej już ekipie technicznej.

 

Etap trzeci

 

Przypisanie dostępów do użytkowników. Ostatni, najważniejszy etap, w którym określa się dostęp już zaprojektowanym kluczom. Jst on najważniejszy i przypomina zabawę w kółko i krzyżyk. Pamiętajmy że nie zaznaczenie X dostępu skutkuje póżniejszą koniecznością wymienienia wkładki jeśli jest on konieczny.

 

W razie pytań zapraszam do kontaktu z naszym zespołem. Odpowiemy na Państwa pytania, sporządzimy plany hierarchii w Państwa firmie, biurze, szkole domu